Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego

site
ZIELONYM DO GÓRY

Temat: apelacja
apelacja   Czy apelacja od wyroku Sądu Rejonowego - Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - kierowana jak rozumiem do Sądu Okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego(?) - przebiega na podstawie ogólnych przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących apelacji, czy też sa jakieś odrębne praktycznie istotne przepisy szczegółowe odróżniające apelację w takiej sprawie od innych, dotyczących wyroków wydziałów cywilnych sądu...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=36300Temat: Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego - karny
Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego - karny   Witam serdecznie, Mam kilka pytań odnośnie
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=18531


Temat: Posiadanie i uprawa
...Jasne 18 latek, który w sprawach podstawowych pyta na forum potrafił by przed sądem podważać opinię biegłych itp.... no proszę ja takiej odpowiedzialności by komuś tak doradzać nie wezmę... Choć wolałbym bo to całe dobrowolne poddawanie się karze to tylko więcej szkody niż pożytku przynosi... - przykład choćby rozbieżności w proponowanych karach za te same występki... Masz rację nie ma przymus adwokackiego przy apelacji od wyroku sądu rejonowego...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=109571


Temat: Wzory umów i pism
...16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB 17. Pozew o zachowek 44 kB 18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 45 kB 19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 46 kB 20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB 21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB 22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB 23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB 24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB 25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB 26.
Źródło: darkmachine.pl/showthread.php?t=11334


Temat: Apelacja a przedawnienie
  Dobrze, rozumiem to, w kazdym razie czy jest to wymagane przy apelacji od wyroku sadu rejonowego w sprawie o wykroczenie?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=136776


Temat: Wzory umów, pism urzędowych i procesowych
...46 kB 16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 46 kB 17. Pozew o zachowek 44 kB 18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 45 kB 19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 46 kB 20. Pełnomocnictwo procesowe 21 kB 21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 45 kB 22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 54 kB 23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 43 kB 24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 45 kB 25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 45 kB 26.
Źródło: topwarez.pl/showthread.php?t=6224


Temat: ZUS
...Natomiast w przypadku oddalenia odwołania przez Sąd, ubezpieczonemu przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji. Apelacja jest środkiem dewolutywnym, gdyż przenosi spór do wyższej instancji i renowacyjnym, bowiem wszczęte na skutek jej wniesienia postępowanie zmierza do ponownego merytorycznego osądzenia sprawy [_21_]. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji (art. 367 § 1 k.p.c.). Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu okręgowego jako pierwszej instancji — sąd apelacyjny (art. 367 § 2 k.p.c.). Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierać: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części, zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów,...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=3183


Temat: apelacja
To rzeczywiście wyjaśnia sprawę. Pozostaje ostatnia kwestia ważna dla decyzji pracownika o złożeniu apelacji od niekorzystnego dla siebie wyroku sądu pracy: koszty zastępstwa procesowego pracodawcy. Jak rozumiem, w przypadku przegrania sprawy apelacyjnej, na żądanie pracodawcy należy mu zwrócić koszty celowej obrony. Pracodawcę reprezentuje w sądzie etatowy radca prawny. - Czy prowadzenie sprawy apelacji od wyroku sadu rejonowego z powództwa pracownika należy do zadań radcy prawnego wynikających z jego wynagrodzenia za pracę, czy też pracownik w przypadku przegrania apelacji "opłaca" niejako występujacego przeciw niemu radcę prawnego pracodawcy w przypadku przegranej? - Wiem, że w sprawach cywilnych są jakies "normy przypisane" tych kosztów. Z jaką wysokością kosztów obrony pracodawcy żądanych od...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=36300


Temat: Odwolanie od wyroku
Trzeba pisać apelację. Do Sądu Okręgowego Wydział Cywilny w .............. za pośrednictwem Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny w ................ dotyczy sprawy: skarżący: ......................... Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego z dnia ................ w sprawie ......................... W imieniu własnym zaskarżam powyższy wyrok w całości zarzucając: 1. ........................ 2. ........................ W oparciu o powyższe wnoszę o zmanę orzeczenia przez orzeczenie ..................... Uzasadnienie .............. To tyle co się da sklecić na ostatnią chwilę. Trochę późno się Pan...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=11335


Temat: Pytanie odnośnie odszkodowania (zielony w temacie)
...prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego (na marginesie należy dodać, że istnieją tajemnice, takie jak spowiedzi i adwokacka, które przez nikogo nie mogą zostać zniesione, nawet przez sąd). Właściwym sądem jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji. Od wyroku sądu rejonowego przysługuje prawo dochodzenia swych praw przed sądem okręgowym poprzez złożenie apelacji. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpatruje sąd okręgowy. Składa się ją do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelacja powinna spełniać określone wymogi formalne wskazane w przepisach (zobacz art. 368 kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli natomiast podstawą odmowy było powołanie się na konieczność ochrony tajemnicy państwowej,...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=33828


Temat: alimenty-pomocy.
alimenty-pomocy.   Witam wszystkich serdecznie. Mam pytanie i bardzo proszę o pomoc.Sąd uchylił alimenty na syna z dniem 21.09.2009.Złożyliśmy apelację od wyroku Sądu Rejonowego.Z dniem 30.12.2009 Sąd Okręgowy oddalił apelację.Z tym samym dniem tj.30.12.2009.uprawomocnił się wyrok pierwszej instancji.Do czasu apelacji syn otrzymywał alimenty od komornika.Moje pytanie brzmi; Do kiedy należały się alimenty na syna? Bardzo proszę o pomoc to bardzo ważne.Z góry serdecznie dziękuję.:roza:
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=113348


Temat: Odwołanie Zarządcy w małej wspólnocie - proszę o pomoc!
Nie w apelacji macie się powołać na art. 199 kc, ale we wniosku o wydanie zgody sądu na pozbawienie zarządcy zarządu nieruchomością wspólną Jejku już mi się to ciężko tłumaczy. Złożyliśmy apelację od wyroku sądu rejonowego - tam nie wyrażono nam zgody na pozbawienie zarządcy prawa zarządzania nieruchomością wspólną i nie wykreślił go z KW. I w apelacji wnioskujemy, w oparciu o art. 199 kc o pozbawienie zarządcy zarządu. Ponadto, jak zostało już wcześniej tu napisane, nie ma jednoznacznego określenia w naszym prawie co jest czynnością zwykłego a co czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Niemniej jednak...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1858


Temat: Apelacja od wyroku i dozór kuratora
Apelacja od wyroku i dozór kuratora   Pytanie 1: Chcę składac apelację od wyroku Sądu Rejonowego, złożyłem wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku - czy jeśli będę apelował od wyroku w którym zawarty jest również dozór kuratora, muszę zgłosic się w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku do kuratora któremu zostałem oddany pod dozór czy dopiero po apelacji i uprawomocnieniu się wyroku? Pytanie 2: Czy jeśli w sprawie przed Sądem Rejonowym zapadł wyrok w zawieszeniu (6 miesięcy/3lata), to czy...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=116498


Temat: oskarzyciel posiłkowy
Oskarżyciel posiłkowy biorąc udział w rozprawie może: a/ żądać, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku, uzasadnienia wyroku na piśmie jeżeli oskarżyciel posiłkowy chce się odwołać od wyroku bo jest sprzeczny z wnioskami, które wnosił. Dobrze jest też wiedzieć, jakiej argumentacji użył sąd wydając określony wyrok ( art. 422 k.p.k.) b/ o wnieść samodzielnie apelację od wyroku Sądu Rejonowego ( art. 425 k.p.k.). Nie obowiązuje wówczas przymus adwokacki.
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=5096


Temat: adaptacja strychu-lokator zaskarżył uchwałę...
w Sądzi Okręgowym Dlaczego sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym, a nie rejonowym ? Czy to z uwagi na przedmiot wartości sporu czy to już apelacja od wyroku Sądu Rejonowego ? Koszty sprawy poniesie ten, kto ja przegra. Czyli, albo powód ( zaskarżający uchwałę), albo pozwana wspólnota.
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=4123


Temat: Odpowiedź na apelację
Z uzasadnieniem jakoś sobie poradzę. Podważę argumenty przytoczone przez stronę przeciwną, nie powołując się na żadne akty prawne. Nie bardzo jednak wiem, jak rozpocząć takie pismo. A może to uzasadnienie nie jest wogóle potrzebne? Sprawa dotyczy apelacji od wyroku Sądu Rejonowego, więc dodatkowe wyjasnienia nie są chyba aż tak potrzebne?
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=4015


Temat: proszę o pomoc!!
proszę o pomoc!!   Wniesiono apelację od wyroku Sądu Rejonowego (który orzekł na moją korzyść,chodzi tu o sprawę z ZTM), wyrok zaskarżono w całości. Co mogę zrobić w tym momencie? czy musze odp. na apelację?czy mogę nie robić nic i sąd rozpatrzy ją na posiedzeniu niejawnym bez mojego udziału. bardzo proszę o poinstruowanie mnie! będę bardzo wdzięczna!!!
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=124182


Temat: Czy mogę mu jakoś pomóc?
...opłat za mieszkanie. (Jak składałem wniosek o rentę socjalną to, stojąc w ZUS pisałem oświadczenie, że nie jestem tymczasowo aresztowany :lol: - jedna z najgłupszych czynności w moim życiu)[/cytat] Z tego co mi wiadomo,to renta jest wypłacana z ZUS,niby z tytułu częściowej niezdolności do pracy.Na rentach się nie znam.... Panie Romanie Gładysz,bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Jak na razie szwagier złożył apelację od wyroku sadu rejonowego do sadu okręgowego.Tyle mogłam mu pomóc.Na domiar złego mój małżonek czepia sie,że wciskam nocha w nie swój bałagan,że mam odpuścić.Moze i ma rację? :what: Mimo wszystko BARDZO WAM WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ!!!! :beer:
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=156


Temat: Odwołanie Zarządcy w małej wspólnocie - proszę o pomoc!
Jejku już mi się to ciężko tłumaczy. Złożyliśmy apelację od wyroku sądu rejonowego - tam nie wyrażono nam zgody na pozbawienie zarządcy prawa zarządzania nieruchomością wspólną i nie wykreślił go z KW. I w apelacji wnioskujemy, w oparciu o art. 199 kc o pozbawienie zarządcy zarządu. Jejku mnie też. Czy sąd rejonowy nie wyraził zgody na pozbawienie zarządcy prawa do zarządzania, czy odmówił wpisu do KW ze względu na NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY (brak wymaganej...
Źródło: wspolnoty.org.pl/viewtopic.php?t=1858


Temat: Świadkowie Jehowy
...szpitala, była konieczna transfuzja krwi. Lekarze znaleźli przy pacjentce oświadczenie, że nie zgadza się na przetoczenie krwi, prosi o alternatywne metody leczenia. Lekarze chcąc ratować życie kobiety, wystąpili do Sądu Rejonowego o zgodę na transfuzję. Sąd Rejonowy stanął na stanowisku, że życie jest ważniejsze niż światopogląd i wydał taką zgodę. Terapia okazała się skuteczna, pacjentka została wyleczona. Kobieta złożyła apelację od wyroku Sądu Rejonowego. Sąd Okręgowy uchylił orzeczenie niższej instancji, ale umorzył sprawę, ponieważ problem przestał być aktualny, pacjentka nie potrzebowała już transfuzji. Wówczas pacjentka złożyła kasację do Sądu Najwyższego, który uchylił wyrok Sądu Okręgowego. Zdaniem prof. Zolla stanowisko Sądu Rejonowego, który zezwolił na transfuzję, było nieuprawnione. Jednak lekarz działał na podstawie...
Źródło: forum.ateista.pl/showthread.php?t=4719


Temat: Apelacja, co i jak?
Apelacja, co i jak?   Mam pytanie: Jaki jest tok postepowania w przypadku zlozenia apelacji od wyroku Sadu Rejonowego w sprawie o podwyzszenie alimentow, a dokladnie co sie dzieje po zlozeniu apelacji do momentu wyznaczenia terminu ropzprawy.? Drugie pytanie: Czy apelacja moze byc odrzucona bez rozprawy i co rozstrzyga Sąd Okręgowy na takiej rozprawie, np: czy moze zmienic wysokosc alimentow zasadzonych przez Sąd Rejonowy?
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=37421


Temat: [SS] pisma procesowe, formularze urzędowe
...posiadania 16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 17. Pozew o zachowek 18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 20. Pełnomocnictwo procesowe 21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 26.
Źródło: peb.pl/showthread.php?t=244577


Temat: Wzory pism procesowych
...15. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 17. Pozew o zachowek 18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 20. Pełnomocnictwo procesowe 21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 26.
Źródło: cyfroni.pl/showthread.php?t=969


Temat: Pisma procesowe, formularze urzędowe
...Pozew o ochronę naruszonego posiadania 16. Pozew o ochronę naruszonego posiadania 17. Pozew o zachowek 18. Wniosek powoda o przedłużenie terminu 19. Wniosek powoda o przedłużenie uchybionego terminu 20. Pełnomocnictwo procesowe 21. Wniosek o ubezwłasnowolnienie 22. Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości 23. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Wydział Karny) 24. Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego (Sąd Pracy) 25. Apelacja od wyroku Sądu Rejonowego (Wydział Karny) 26.
Źródło: endow.pl/showthread.php?t=36728All right reserved.
© ZIELONYM DO GÓRY